Trường tiểu học Phước Thọ

  • Điện thoại: 0917146602
  • Email: hothiyenthpt@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn Phước Thọ - Eaphe - Krongpac - Đắclắc